Liên hệ

TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC TRANG TRẠI VIETGRAP
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại: 0942 760 699 – 0986 067 905 – 0985 688 955
Email : giongcaytronghnvv@gmail.com
Website: viencaygiongtrunguong.com